Lezing : De Weg naar Liefde door Hans Stolp 25 September 2018

Van Dichterbijdanooit

De Weg naar Liefde Door Hans Stolp

 

In een reeks van levens op aarde hebben we ons stap voor stap de lagere liefde eigen gemaakt: die van het ego. Dat is een liefde die zich vooral richt op onze familie en vrienden en op degenen met wie wij ons verbonden voelen. Kijk niet neer op deze liefde: ook de lagere liefde is een echte liefde.
Nu staan we op de drempel van de tijd waarin we ons de hogere liefde eigen moeten leren maken die ons door de Kosmische Christus gebracht is toen Hij incarneerde in de mens Jezus van Nazareth.
Deze hogere liefde leert ons niet alleen het eigene lief te hebben, maar ook onze vijanden: zie Mattheus 5:43. De hogere liefde – die in de Bergrede beschreven wordt – is niet gemakkelijk en vraagt zelfoverwinning. Maar wie zich deze liefde met vallen en opstaan eigen maakt, groeit daarmee Jezus Christus tegemoet en wordt zijn zuster en zijn broeder.
De hogere liefde is de enige kracht in het heelal die de mensheid kan bevrijden uit de sfeer van onmacht, angst en cynisme waardoor wij ons zo vaak omringd voelen.
De liefde kent overigens ook de eigen grenzen en leert ons ook onszelf lief te hebben! Hebt uw naasten lief als uzelf.
Bij onze lezing zullen we stilstaan bij de grote kracht van deze liefde:
Liefde is de grootste kracht in het heelal.
Zij is in staat conflicten te overwinnen en weet vijanden met elkaar te verzoenen.
Liefde is nooit vanzelfsprekend: zij is een geschenk.
Liefde is onuitputtelijk: hoe meer je ervan geeft, hoe meer je krijgt.
Liefde gelooft in de waarheid, dus spreekt zij de waarheid.
Echte liefde weet ook nee te zeggen. Want alleen het ja van iemand die ook nee kan zeggen, is betrouwbaar.
Liefde houdt van mensen, zij gelooft in mensen en zij hoopt op mensen – ook al werd zij nog zo vaak teleurgesteld.
Hoe maken we ons deze liefde eigen? Ook die vraag willen we overdenken bij onze lezing.

Wil je meer weten over Hans Stolp?  Dit is zijn website www.hansstolp.nl

Datum:       Dinsdag 25 september 2018

Locatie:   De Borenburg                                

                    Furenthela 16 te Voerendaal           

Kosten:  € 15,-  ( incl. een consumptie )                                            

Aanvang lezing:   19:30.00 uur ( zaal open 19.00 uur )

Indien u belangstelling heeft voor deze lezing, wordt u vriendelijk verzocht zich aan te melden via:

e-mail: vrouenraets@planet.nl

 Categorie: Nieuws
 Tags:

Vergelijkbare artikelen