Lieve Bezoeker,
Stichting Dichterbijdanooit organiseert al sinds sept 2008 Meditatie-bijeenkomsten. Om de viertien dagen.
In een vaste groep vol mensen die elkaar respecteren in wie ze zijn komen we eens in de twee weken bij elkaar.
De meditatie avonden zijn op maandag, 1x per 2 weken.

opzet Meditatieavond:
We werken volgens de richtlijn en indeling en dus ook met de teksten van o.a. Hans Stolp, Harm Wagenmakers en Inge Smaling over hoe naar het Christusbewustzijn toe te groeien.
Het is de bedoeling, dat het echt een commitment is om de meditaties bij te wonen, dus niet vrijblijvend dan wel en dan niet komen.
Dit omdat het belangrijk is voor de energie in de groep. Het voelt echt als een ‘lek’ als iemand er niet is, dus hierover willen we graag
duidelijk zijn.
Natuurlijk kunnen er altijd dringende redenen zijn waarom iemand niet kan, dat is logisch.

Interesse? :
neem even contact op met vrouenraets@planet.nl om een eerste afspraak te maken.