Lezing: 25 september Spiritualiteit kent geen leeftijd – Door Marie Crevits

Van Dichterbijdanooit
Spiritualiteit kent geen leeftijd – onze spirituele weg stopt nooit

Een jaar is zo voorbij. En tien jaar evenzo. En voordat we het ons goed en wel realiseren, zijn we 55-plusser. En we worden ouder dan de vorige generatie. Hoe gaan we bij dat ouder worden om met spiritualiteit? Hoe houden we de vonk in ons binnenste brandend? Hoe kunnen we voorkomen dat ons leven verengt tot een vicieus kringetje en we alleen nog bezig zijn met onze dagdagelijkse gebreken en groeiende zorgvraag? Hoe blijven we verbonden met ons spirituele pad, met onze persoonlijke groei en met de vreugde in onszelf? Kortom: hoe kunnen we ons jong blijven voelen? En hoe kunnen we op een harmonieuze manier omgaan met mensen van elke leeftijd?

“Je vindt de jongste mensen bij de ouderen, want bij hen kan een enorme kracht aanwezig zijn. Soms vergeet men dit in de maatschappij en worden oudere mensen afgeschreven omdat men niet ziet wat de werkelijke waarde is van iemand die heeft durven leven (…)” – “Wat jouw leeftijd ook is, lezer, je kunt altijd jong zijn in je hart, en jonger en jonger worden. Leeftijd heeft geen enkele betekenis, je kunt steeds behoren tot de jeugd en tot de vernieuwing” zegt Meester Morya.

De Vlaamse Marie Crevits zal deze en andere levenswijsheden van Meester Morya met plezier aan ons doorgeven, tijdens een uiterst actuele lezing op woensdag 25 september a.s. in Cultureel Centrum De Borenburg in Voerendaal. Mis het niet!

Wie is Marie Crevits?

Marie’s vader, Geert Crevits (1944), verzorgde in telepathisch contact met Meester Morya, zo’n 20 jaar lang, heel liefdevol en bescheiden, drukbezochte lezingen, consulten en cursussen. Dat deed hij vanuit het idyllische Brugge in heel België en ook in Nederland. Onder meer kwam hij daarvoor regelmatig in het spiritueel centrum van Jean Freer in Kerkrade. De altijd vriendelijke Geert gaf via telepathisch contact met Meester Morya, diepgaande persoonlijke en algemene boodschappen (levenslessen) aan tal van mensen.

In 1994 werd Mayil Uitgeverij in het leven geroepen om via het uitgeven van boeken de woorden van Meester Morya te behouden en door te geven; begin 2012 werd Mayil officieel een non-profit organisatie. Helaas is Geert in september 2012 onverwacht en veel te vroeg overleden.

Sedertdien wordt zijn werk – zonder de persoonlijke boodschappen – voortgezet door zijn echtgenote Lydia en zijn inmiddels 36-jarige dochter Marie, die al sinds 2006 fulltime meewerkt in de uitgeverij (mayil.com). Marie is een goede spreekster en ze verzorgt met veel energie in heel België en Nederland spirituele cursussen, workshops en lezingen. Dit doet ze – geïnspireerd door Meester Morya – uit haar blote hoofdje en in goed begrijpelijk Nederlands. Opvallend daarbij is dat haar citaten uit de boeken van Meester Morya voor ons hoogst actueel zijn.

Wie is Meester Morya?

Meester Morya is een van de ‘Meesters van Wijsheid’;  wezens van licht die volledig één zijn geworden met het Goddelijke en daardoor los staan van tijd en ruimte. Ze hebben leven en dood overstegen. Nu en dan hebben ze een actief publiek leven en verwerven dan meestal een vooraanstaande plaats in de menselijke geschiedenis, maar vaak doen ze hun werk vanuit het verborgene en zelfs zonder fysiek lichaam. Maar steeds blijkt dat ze ervoor gekozen hebben om zich blijvend in te zetten voor de ontplooiing van het Goddelijke op aarde en voor de evolutie en bewustwording van de Mensheid.

Meester Morya noemt zich een krijgsheer die vecht met liefde, maar die in wezen heel zacht is. “De moederliefde is Mij niet onbekend”, zegt Hij. Dat de onzichtbare wereld, verleden en toekomst, voor Hem zichtbaar zijn, heeft Hij ontelbare keren aangetoond in zijn persoonlijke boodschappen vol hoop en positieve kracht, waarin Hij keer op keer bewees dat Hij elk van ons tot in ­het diepste kent, en enkel liefde met ons voor heeft.

Achter de schermen houdt Meester Morya zich graag bezig met politieke leiders om ze instructies te geven, bijvoorbeeld in dromen of nachtelijke opleidingen, maar Hij is net zo begaan met vele duizenden mensen die iets willen betekenen in de wereld, die liefdevol bezig zijn voor de natuur en/of de mensheid, of die zichzelf willen ontplooien en bewuster willen gaan leven.  Als je raad en vertrouwen nodig hebt, angsten, twijfels en onzekerheden moet overwinnen, kun je Meester Morya aanroepen, Hem uitnodigen in je meditatie en in je hart, een van zijn boeken openslaan of een kaart van de Morya-kaartensets trekken om tot een conversatie te komen met de Meester.

In de 42 boeken die Meester Morya in samenwerking met Geert Crevits liet ontstaan (waarvan tot nu toe pas een derde werd uitgegeven), beschrijft Hij de universele en zuivere essentie van wat het betekent te leven met het Goddelijke, en geeft Hij heldere inzichten over wat het betekent een mens te zijn en ‘jezelf te worden’ in alle aspecten van het dagelijkse leven. Zijn woorden schitteren door hun eenvoud en zijn aangepast aan onze moderne Westerse wereld van vandaag, lopen soms zelfs nog voor op onze tijd.

Marie spreekt het liefst spontaan vanuit haar grote achtergrondkennis, volgens de intuïtie van het moment en inspelend op het publiek, maar de onderstaande onderwerpen zullen hoogstwaarschijnlijk aan bod komen tijdens de lezing.

Wat zegt Meester Morya over:

• blij zijn met je lichaam tot de laatste minuut van je leven.

• de dood en het sterven.

• jong zijn, jong blijven of jonger worden.

• de nieuwe jeugd die eraan komt en over de toekomst.

• dat je anderen niet kunt wekken, dat ze alleen zichzelf kunnen wekken, als ze geraakt worden door jouw levend voorbeeld.

• geef je wijsheid aan anderen niet te veel ineens, maar korrel per korrel. Spreek uit eigen ervaring, niet uit je verstand of boekenkennis.

• geef niets aan hen die gesloten zijn, want dan sluiten ze zich nog meer: spiegel hun openheid of geslotenheid, dan worden ze opener uit nieuwsgierigheid.

Wat is dat eigenlijk, spiritualiteit?

Spiritualiteit wordt niet bepaald door hoe je er uitziet, welke job je hebt, welke kleren je draagt, hoeveel boeken je leest of welke waarzeggers je bezoekt. Echte spiritualiteit is leven met waarden: eenvoud, liefde, vreugde, schoonheid, goedheid… En als je intuïtief leert te leven op de stroom van je hart, straal je dat vanzelf uit, want liefde is een werkzame energie die vreugde geeft en een hogere orde schept in je leven en rondom je.

Onze binnenkant en buitenkant

Meester Morya vraagt ons om op een andere manier naar de wereld te leren kijken: er is een binnenkant en een buitenkant. Bezit, uiterlijk, macht, geld, maar ook gevoelens en gedachten zijn deel van de buitenkant. Als je niet oplet, trekt de buitenkant je steeds naar beneden. De binnenkant van een mens is goedheid. Binnenkant en buitenkant moeten met elkaar verbonden worden; de binnenkant verheft dan de buitenkant: dát is echte spiritualiteit.

Boekentafel

Alle boeken van Meester Morya zullen ter plekke te bekijken en te verkrijgen zijn. Voor meer informatie over alle Morya publicaties, bezoek www.mayil.com ”

Voor meer informatie, bezoek www.morya.org 
Bekijk video’s van Marie Crevits op www.youtube.com/Moryaspiritual

Datum:   woensdag 25 september 2019

Locatie:          De Borenburg                             Furenthela 16 te Voerendaal

Kosten:   € 15,-  ( incl. een consumptie )

Aanvang lezing:  19.30 uur ( zaal open 18.30 uur )

Indien u belangstelling heeft voor deze lezing, wordt u vriendelijk verzocht zich aan te melden.

Joke Vrouenraets- van Eldik   of   Rob Heynderickx

Tel.: 043-35 20 310     Tel.: 043-325 95 03

e-mail: vrouenraets@planet.nl    of  op    www.dichterbijdanooit.com

 Categorie: Nieuws