Lezing :WAT VRAAGT ONS KIND VAN ONS? door Myriam Driesens

Van Dichterbijdanooit

Let op: Deze lezing wordt niet georganiseerd door Stichting Dichterbij Dan Ooit, We willen onze lezers echter attenderen op deze interessante lezing georganiseerd door :
Marijke Voskamp-Niemann (Maastricht)

       WAT VRAAGT ONS KIND VAN ONS?

Vrijheid is geen vanzelfsprekend begrip in de context van spiritualiteit en religie. Toch is de Vrije School-pedagogie spiritueel, religieus en vrij.

Hoe kan je dit begrijpen en hoe kun je innerlijke waarden overdragen?

In twee avonden gaan we dit alles onderzoeken en kijken we hoe we deze begrippen kunnen vertalen naar de opvoeding thuis en op school.

De lezing van de eerste avond focust op het jonge kind en het lagere schoolkind.

De tweede avond op de puber en de jong-volwassene. De avonden bouwen op elkaar voort.

Myriam Driesens studeerde af in de algemene taalwetenschap. Ze was mede- oprichter van de Vrije School in Leuven en was er pionierleraar in de bovenbouw.

In 2001 werd zij priester in de Christengemeenschap, beweging tot religieuze vernieuwing. Ze begon in de gemeente Zeist. Daarna was zij 15 jaar in de gemeente Eindhoven werkzaam en tegenwoordig in Antwerpen. Ze is de moeder van twee dochters en grootmoeder van zeven kleinkinderen.

Locatie: Leuvenlaan 35, 6229 GX Maastricht. Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur. Na afloop: uitwisseling met koffie/thee. Kleine bijdrage in de kosten wordt gewaardeerd.

Aanmelding: via email aan: info@palliumportam.nl, ov.v. aanmelding lezingen M. Driesens

 Categorie: Nieuws