7 DEC. Lezing Hans Stolp : De Spirituele Aspecten van Orgaandonatie

Van Dichterbijdanooit

De Spirituele Aspecten van Orgaandonatie. Waarom wel en waarom niet

 

  • Lezing wordt gegeven door  Hans Stolp
  • Organisatie: Dichterbijdanooit
  • Datum: Woensdag 7 december 2016
  • Locatie: De Borenburg   Furenthela 16 te Voerendaal
  • Kosten: € 12,50 ( incl. een consumptie )
  • Aanvang lezing: 19.30 uur ( zaal open 18.30 uur )
  • Reserveren: e-mail: vrouenraets@planet.nl of op www.dichterbijdanooit.com

Het wetsontwerp van D ’66 over orgaandonatie dat onlangs in de Tweede Kamer werd

aangenomen, bestempelt ons allemaal tot potentiële orgaandonor, tenzij je bij het

Donorregister hebt aangegeven dat je geen donor wilt zijn. Bij de vele discussies over dit

thema (zowel in de pers als in de Tweede Kamer) viel op dat de spirituele aspecten van de

orgaandonatie (bijna) nooit aan de orde kwamen. Willen we echter tot een zinvol besluit

komen of we wel of geen donor willen zijn, is het belangrijk deze aspecten in onze

overwegingen te betrekken.

–        Allereerst is daar het criterium van hersendood: als iemand hersendood is, maar

zijn hart nog klopt en alle organen nog werken, mogen de organen volgens de

wetgever weggenomen worden. Maar is iemand die hersendood is, wel echt dood?

–        Organen blijken bovendien drager van ons geheugen te zijn. Veel donoren

vertellen over andere gewoontes en zelfs andere karaktertrekken die ze na de

transplantatie kregen. Hoe zit dat nu eigenlijk precies? En wat betekent het dat

donoren vaak het gevoel hebben dat de geest van de donor nog in de buurt is en dat

ze vaak zelfs het gevoel hebben dat er nog een aanwezigheid in hun lichaam is?

–        Een vraag die zelden gesteld wordt, is deze: wat betekent het afstaan van organen

eigenlijk voor de donor zelf? Kan het zijn dat hij/zij daardoor naar de aarde getrokken

wordt en moeilijk of misschien zelfs helemaal niet de weg naar de geestelijke wereld

kan vinden?

Op deze avond willen we deze en andere, daarmee samenhangende thema’s overdenken

en overwegen. Van harte hoop ik dat we mede door deze thema-avond een bredere

bekendheid kunnen geven aan een spirituele manier van denken over dit onderwerp.

 

 

Indien u belangstelling heeft voor deze lezing, wordt u vriendelijk verzocht zich aan

te melden.

 Categorie: Uncategorized

Laat een reactie achter