Gesponsorde doelen en projecten

Omdat Stichting Dichterbijdanooit graag glas helder wilt zijn hebben we hieronder enkele Sponsoringen opgenoemd die uit onze inkomsten zijn gefinancierd.

1. Stichting Inima:

Stichting Dichterbij dan ooit heeft stichting Inima € 500,- gegeven voor hun projecten in Roemenië.

armoede roemeniearmoede roemenie2

Voor meer informatie over Inima kijk op www.inima.nl

2. Een iPad voor  Zorginstelling Op de Biesch:

Stichting Dichterbij dan ooit heeft aan onderstaand verzoek voldaan:

Geachte mevrouw Vrouenraets,

Graag willen wij via deze weg in aanmerking komen voor een I Pad. Deze I Pad is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking die woning binnen een sociowoning in Simpelveld. Het gaat om een groepje jong volwassen mensen die willen leren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen hun leven,op alle gebieden. (zie ook bijgevoegde brief van het teamhoofd van betreffende woning)

De betreffende woning is gelegen aan de Baakstraat, huisnummer 35 en 37, 6369 HG te Simpelveld. Het teamhoofd van deze woning is Manon Bastens. Misschien wel goed om te vermelden dat de cliënten overdag werken en er dan ook niemand binnen de woning aanwezig is tussen 9.00-16.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Karin Lecoeur-Willems
Maatschappelijk werk Op de Bies

3. De Wiekent school

Stichting Dichterbij dan ooit heeft aan onderstaande verzoeken voldaan:

3.1. Winterschool.

Beste mensen,

Het volgende:
De WINTERSCHOOL is VOL. Ongelooflijk! We hebben 47 kinderen die zich aangemeld hebben. Dat betekent wel dat ik bij Continium in Kerkrade  een nieuwe offerte heb aangevraagd voor 47 kinderen en 5 begeleiders.

“Stichting Dichterbij dan ooit” heeft de entrees en de kosten van de ingehuurde bus betaald.

Met vriendelijke groet,
Marlon Vromen
Projectcoördinator Wie-kentschool
Trajekt
Locatie: Trefcentrum Wittevrouwenveld  Maastricht

 

3.2  Zaterdaginvulling: De wiekentschool ( vervolg )

Hallo Joke,

Hoe gaat het?
Ik ben met de Wie-kentschool bezig met het blok “Ontspan nu het kan”.
En ik dacht aan jou en jullie stichting.
Kunnen jullie voor ons iets betekenen?
Het gaat om 14 meiden in de leeftijd van 8-14 jaar van diverse afkomsten en ik wil de kinderen graag meegeven in dit blok dat ze leren te geloven in zichzelf, ongeacht wat een ander van je vindt of ik welke omstandigheid je zit.
Het gaat om zaterdag 26 mei van 10.00uur – 11.30uur, locatie Basisschool de Letterdoes of op een exterEls Thissenne locatie waar we naartoe kunnen komen.
Ik ben per mail en mobiel bereikbaar.
Graag je reactie!

Resie van den Booren heeft op bovenstaande vraag gereageerd en heeft Els Thissen, bekend van haar werk met een cursus in wonderen en Attitudal Healing, zie: www.elsthissen.nl,  bereid gevonden dit blok geheel kosteloos in te vullen. Dit heeft Els op een speelse wijze prachtig gedaan.

 

 

4.  Persoonlijke ondersteuning en begeleiding 

Joke heeft een alleenstaande (bijstands) moeder in zeer moeilijke omstandigheden verkerend, ondersteund bij het aanvragen van passende woonruimte voor haar en haar  ( vier ) kinderen
Stichting Dichterbij dan ooit heeft de beveiliging van het huis en een paar noodzakelijke aanpassingen en reparaties voor haar rekening genomen.
De Stichting Dichterbij dan ooit heeft een minimale financiële bijdrage gedaan voor de kosten van noodzakelijke aanpassingen en reparaties.

5. Stichting Dichterbij dan Ooit schenkt iPad aan kinderafdeling AZM

Op 10 januari 2013 kreeg de Educatieve Voorziening (de kinderafdeling B2) een iPad aangeboden door Joke Vrouenraets en Resie van den Booren van de Stichting Dichterbij den Ooit. De iPad zal worden gebruikt voor het onderwijs aan zieke kinderen in het azm.

 

Beschrijving: http://intraspect/m.rve03_root/nieuws/stichting+dichterbij.jpgsponsoringen_clip_image001