Stichting Santa Cruz Mission Schools

Van Dichterbijdanooit

Jaarverslag/Nieuwsbrief van de
Stichting Santa Cruz Mission Schools – Nederland 2013.

Roodweg 4a
6285 AA Epen.
Website www.filipijnen.com
Ook op facebook zijn we te vinden.
Bankrekening NL48 INGB 0006 703408
t.n.v. Santa Cruz Mission Kedichem

De SCMS in de Filipijnen.
De organisatie heeft het afgelopen jaar het niet gemakkelijk gehad om het financieel rond te krijgen.
De sponsoring  uit  Australië is helemaal weggevallen. Wel heeft de Australische  regering het aanleggen van een nieuwe waterleiding vanuit de bergen  bekostigd. Nu heeft iedereen in de omgeving van Lake Sebu de hele dag water. Hiervoor kreeg men water op ongeregelde tijden bij toerbeurt.
Japan sponsort via Foster Parents. Door de financiële teruggang vallen sponsoren weg en krijgt de SCMS minder geld.
In het begin van het nieuwe schooljaar  juni 2013, heeft de organisanta-cruz-sanitairsatie  in overleg met de ouders, 3 lagere scholen moeten afstoten. Deze scholen lagen ver de bergen in , waren moeilijk te bereiken en hadden weinig leerlingen. Nog steeds zijn niet alle ouders gemotiveerd om hun kind naar school te sturen.

Huidige situatie.
De drie overgebleven lagere scholen hebben in totaal 479 leerlingen. De terugloop  van 1088 leerlingen in het voorgaande schooljaar komt w.s. door het feit dat er ‘gelukkig’ minder kinderen worden geboren en er midden in het dorp een openbare school is gekomen.
De 2 Highschools stegen van 1240 naar 1342 leerlingen. Van de regering ontvangt de SCMS een kleine subsidie voor voortgezet onderwijs. Ook de ouders betalen een bijdrage naar draagkracht. Anderen worden gesponsord door sponsorouders. Belangrijk is ook dat het onderwijs op de SCMS-scholen bekend staat om hun uitstekend onderwijs wat betalende leerlingen aantrekt.
Geweldig is de vooruitgang op College. Steeds meer jongeren willen verder, in 2012 –  328 studenten,  in 2014 –  469. Ook voor College krijgt men een kleine subsidie, betalen ouders naar draagkracht, hebben studenten een baantje of worden gesponsord.
Door renovatie van vier klaslokalen van College en de nieuwbouw van 4 lokalen voor College, gesponsord door Wilde Ganzen en Nederlandse sponsoren, heeft dit een grote aantrekkingskracht gekregen op studenten om verder te studeren. Betalende leerlingen komen zelfs uit Mvakantie-tailand-481arbel. (Een klein stadje 1 uur rijden van Lake Sebu) De SCMS heeft met de daar aanwezige universiteit een studenten uitwisseling.
Ook dat had weer een gevolg: de noodzaak van toiletten voor Highschool en College. 1 toilet is niet genoeg. Ook een kantine/overblijfruimte zou geen luxe zijn. En kwam er weer een noodkreet.
Met hulp van Wilde Ganzen 4.586,48 euro plus veel kleine en grote donaties, acties van bestuursleden 8.339,06 euro kunnen er begin april 2014 twee toiletgebouwtjes en een kantine worden gebouwd.

“I am  happy that Wilde Ganzen and Netherlands benefactors had approved  the Canteen and the comfort room proposal , this is  one of the gifts that we received on the first quarter of the year . We are expecting the Visit of Government to inspect our School before the end of the school year . Thank you for all your effort for making this proposal approved .  I am very positive that the Holy Angel is always helping us.”
Happy New Year, thank you, Maria Gandam.

De SCMS in Nederland
Tot onze dankbaarheid blijven onze 44 sponsorouders trouw, die vooral kinderen op de lagere school sponsoren waarvoor geen subsidie wordt ontvangen. U sponsort kinderen waarvan het kind en de ouders gemotiveerd zijn, maar het geld ontbreekt. In totaal sponsoren we 44 kinderen wat wil zeggen, 44 kinderen krijgen hierdoor onderwijs, anders geen onderwijs!
scmsWij hebben aan het eind van het jaar 6000,- euro overgemaakt. Dank u wel!

Zoals u al kon lezen is er extra actie gevoerd voor sanitair en kantine. Het heeft veel inzet van de bestuursleden gevraagd om in een korte tijd dit bedrag bij elkaar te bedelen. Helaas voelt dat soms zo maar zijn we heel dankbaar voor de vele steun die we hiervoor kregen.SCMS
De vervanging van de schoolbus heeft nog niet plaats gevonden. Wij hebben hiervoor in 6 jaar 3000,- euro gespaard. Zolang er vanuit de SCMS Filipijnen geen mogelijkheid tot sparen is voor een nieuwe schoolbus sparen wij door, 470,- euro per jaar zoals afgesproken, en blijft de oude schoolbus hopelijk dankzij veel reparaties nog even rijden.
Contacten
De SCMS- Nederland is lid van Partin, een organisatie die zich sterk maakt voor particulier initiatief ten aanziende van overheidssubsidies. Partin heeft goede contacten met o.a. Wilde Ganzen.
De SCMS- Nederland heeft een Ambi status waar wij aan alle nieuwe eisen voldoen.
Bestuur bestond dit jaar uit:
Paul de Roy, vergadervoorzitter
Laura Vicino, penningmeester
Liesbeth Schrijvers, sponsorouder contact
Sabine v.d. Grinten lid
Eddie Schrijvers lid
Jos Schrijvers coördinator.

Wij bedanken alle sponsoren en donateurs hartelijk voor de steun die wij het afgelopen jaar weer hebben gekregen.
Een hartelijke groet namens alle bestuursleden,
Jos Schrijvers

vakantie-tailand-486 vakantie-tailand-490

 Categorie: Nieuws

Laat een reactie achter