Draadloze risico’s voor gezondheid

Van Dichterbijdanooit

Artikel afkomstig van : www.wimvoorbij.nl

 

draadloos1De FDA (Food and Drugs Administration) vond het niet nodig onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van de straling van mobieltjes toen die in 1984 in de VS op de markt kwamen.  De overheden en belbedrijven beweren dat er geen gevaren zijn voor de gezondheid. Zij hebben alleen al met 5 miljard mobieltjes te maken en dus met een groot financieel belang. Toch blijkt uit onderzoek dat er veel aan de hand is met al die draadloze technieken voor onze gezondheid.

Bio-initiative rapport

Op 31 augustus 2007 bracht de Bio-Initiative werkgroep een rapport uit over elektromagnetische velden en gezondheid. Hierin wordt een ernstige bezorgdheid geuit over de geldende blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden die afkomstig zijn van hoogspanningslijnen, mobiele telefoons en de vele andere bronnen. Men komt hier tot de conclusie dat de bestaande standaarden ontoereikend zijn voor de bescherming van de volksgezondheid. Het rapport komt van 14 internationale wetenschappers en experts op het gebied van de volksgezondheid en vult me

t gemak een flinke ordner. Nog eens 12 anderen hebben het rapport gerecenseerd en verfijnd. De opzet van het onderzoek was wetenschappelijk bewijs voor gezondheidseffecten te meten van elektromagnetische straling, die ver onder de geldende publieke blootstellingslimieten liggen om te zien of de limieten moeten veranderen. In alle landen blijken de geldende veiligheidslimieten duizenden malen te ruim te zijn. Wijzigingen zijn dringend nodig.

Wat doet elektromagnetische straling?

Je kunt het niet zien, niet proeven en niet ruiken, maar het is één van de diepst binnendringende milieugevaren in onze wereld van tegenwoordig. Elektromagnetische straling (EMR) of de elektromagnetische velden (EMF) zijn de termen die men er voor gebruikt. In gunstige zin is er veel gebeurd: mobiel bellen, draadloos internet, Dect telefoon thuis, de TOMTOM, UMTS masten, RIFD (bij de ingang van winkels),

Hoogspanningskabels, Satellietverbindingen. We kunnen veel meer en veel sneller met al die techniek, dus we moeten het zien te behouden, maar dan met NUL-KOMMA-NUL risico voor onze gezondheid. Echter we lopen er de hele dag door heen. We lopen met mobieltjes, Ipod, Ipad of Iphone en zijn zeer dicht bij constante straling!!

Die straling beïnvloed ons Etherisch lichaam waardoor onze blauwdruk gevaar loopt stuk te gaan, met gevolg dat de informatie naar fysiek niet meer goed is en je alle klachten kunt krijgen die je je maar kunt voorstellen tot en met kanker. Etherisch lichaam is (nog) niet meetbaar. Ook treedt biologisch effect op wat moeilijk meetbaar is.

klik hier voor de rest van het artikel te lezen: www.wimvoorbij.nl/draadloze-risicos-voor-gezondheid/

 Categorie: Nieuws

Laat een reactie achter