Lezing op 11 nov :Goddelijke Eenheid door Ferdinand van der Neut

Van Dichterbijdanooit
Deze lezing gaat over de Grote Geest waaruit alles ontstaan is. De Geest waar alles deel van uitmaakt. Wat beweegt de Geest, wat speelt er allemaal aan dynamieken, en wat heeft aangezet tot het creëren van de Schepping? Vanuit het hoogst mogelijke perspectief wordt vervolgens een visie op het leven op Aarde gegeven. Ferdinand van der Neut vertelt vanuit zijn visioenen en vanuit zijn eigen perspectief. Het gaat over de meest fundamentele zaken van het bestaan, de meest fundamentele krachten. En juist omdat het zo fundamenteel is kunnen mensen sterke associaties en waarden hechten aan bepaalde zienswijzen, waardoor ‘God’ of ‘De Schepper’ vaak dan maar onbesproken blijft. Terwijl dat het enige onvergankelijke is, het enige Tijdloze en blijvende. We nodigen uit tot een open blik, open hart en open mind om te voelen wat resoneert en wat het voor ons kan betekenen. Het weten waar je vandaan komt, waarom we hier zijn en waar we heen gaan kan een wereld van verschil betekenen voor je daadkracht, je angsten en je levenslust.
Wil je meer weten over Ferdinand van der Neut? Kijk op: www.tijdboeklumens.nl

op het tabblad Podcast vind je o.a.de interviews
www.youtube.com/watch?v=lMNog4Cse2Q ( een gesprek met Hans Stolp )

www.youtube.com/watch?v=TibjSvuNnh8 ( een gesprek met Anne de Vries )

Datum                                    11 november 2022  

Locatie:        De Borenburg, Fuerenthela 16 te Voerendaal                                                           
Kosten:                                  20,-  euro ( incl. consumptie)                                             
Aanvang lezing:                              19.30 uur ( zaal open 18.30 uur )
 
Indien u belangstelling heeft voor deze lezing, wordt u vriendelijk verzocht zich aan te melden.


e-mail: vrouenraets1@outlook.com                                       
 Categorie: Agenda Nieuws