Lezing met Hans Stolp

Een blik op de toekomst

Elke groei gaat echter – zoals iedereen weet – gepaard met groeistuipen en levenslessen. En dikwijls staren we ons blind op de pijnlijke lotgevallen die daarmee gepaard gaan, zonder te beseffen, wat wij daarvan te leren hebben.

Wij mensen groeien en ontwikkelen ons leven na leven: elk leven zetten we een verdere stap op onze ontwikkelingsweg. Vergelijk je onze groei als mensheid met een enkel mensenleven, dan zou je kunnen zeggen: we zitten volop in de midlifecrisis.

Een paar voorbeelden van de ontwikkeling waar we nu middenin zitten:

  • Bernard Lievegoed vertelde dat we van 2020 tot 2050 door een onrustige periode heen zullen gaan. Dat heeft te maken met het volgende:
  • In de huidige na-Atlantische cultuurperiode (1413 – 3573) zullen we inzicht moeten verwerven in het kwaad: wat is het kwaad? Waar kom het vandaan en wat is de zin ervan? Christian Rosenkreutz onderging in 1459 als eerste de grote inwijding in de geheimen van goed en kwaad.  Nu mogen wij hem volgen op die weg en ook zelf inzicht in deze grote geheimen verwerven.
  • Besef hierbij wel dat alleen degene die het kwaad kent, ook het goede leert kennen. (Bij de gemeenteraadsverkiezingen zeiden sommige mensen bijvoorbeeld op de tv:  Ik ga wel stemmen, want door de oorlog in Oekräine besef ik pas goed hoe bijzonder het geschenk van de vrijheid is, waarin wij leven. Door het kwade, de oorlog, werden zij zich bewust van het goede: onze vrijheid.)
  • Wij zullen ons bewust moeten worden hoe de donkere machten, meestal Lucifer en Ahriman genoemd, in deze tijd op ons inwerken. Dat is nodig, want dan pas zullen we ons de betekenis bewust worden van de vele positieve, spirituéle ervaringen die steeds meer mensen overkomen. Zoals bijna dood-ervaringen, contact met gestorvenen, engelervaringen en het ervaren van de hulp en nabijheid van Christus. Door het donker zullen we ons pas goed het geschenk van deze verlichten ervaringen bewust worden en daardoor bewust met de geestelijke wereld in verbinding kunnen treden.
  • Het is de tijd van Michaël: hij helpt ons om ons een nieuw vermogen van onze ziel eigen te maken: onze bewustzijnsziel. Dat geschenk houdt zelfinzicht in, inzicht in het verborgen wezen van de ander en begrip voor waar het in deze tijd eigenlijk om gaat. Al met al is het dus een hele klus die ons in dit leven te doen gegeven is!

De grote aartsengel Michaël staat ons gedurende 350 jaar bij. Daarna nemen andere aartsengelen zijn taak over en inspireren ons ieder 350 jaar op hun manier:

  • Orifiël zal ons inspireren van 2233 tot 2587
  • Anaël zal ons inspireren van 2587 tot 2941
  • Zachariël zal ons inspireren van 2941 tot 3295
  • En Rafaël zal ons inspireren van 3295 tot 3649.

Het is mogelijk aan te geven hoe zij ons zullen inspireren. Wanneer we ons dat bewust worden, zal ook duidelijk worden wat onze levensopdracht zal zijn als we in een volgend leven gedurende een van deze aartsengelperioden zullen terugkeren naar de aarde.

Wie de moed heeft zich te bezinnen op de toekomst

die ons wacht, zal gaandeweg verwonderd raken.

Wie onbevangen durft te kijken naar de stappen die

de mensheid in de komende eeuwen zal mogen zetten,

zal een groots en allesomvattend inzicht krijgen. Kijk

maar, durf onbevangen aan te zien wat komen gaat.

Wil je meer weten over Hans Stolp?  Dit is zijn website: www.hansstolp.nl

Datum:                                                          Vrijdag 10 juni 2022

Locatie:                                                         De Borenburg                                 

                                                                       Furenthela 16 te Voerendaal

           

Kosten:                                                         € 15,-  ( incl. een consumptie )

                                              

Aanvang lezing:                                          19.30 uur ( zaal open 18.30 uur )

Indien u belangstelling heeft voor deze lezing, wordt u vriendelijk verzocht zich aan te melden.

Joke Vrouenraets- van Eldik               of                       Rob Heynderickx

Tel.: 043-35 20 310                                                            Tel.: 043-325 95 03

e-mail: vrouenraets1@outlook.com        of  op       www.dichterbijdanooit.com

 Categorie: Agenda Uncategorized