• Natuurwezens en Lichtenergie

  Een artikel van Roland en Lieke Schwaiger, www.natuurwezens.orbslr.net Na een intensieve studie van vele geloofsrichtingen met name Hindoeïsme, Theosofie en Antroposofie kwamen wij uit bij het Esoterisch Christendom. (www.hansstolp.nl) Uit deze leringen spreekt zoveel liefde dat het ons het gevoel geeft eindelijk thuis gekomen te zijn en het wijst ons de weg naar zelfkennis en zelfinzicht.

 • Vergeef jezelf en wordt een geschenk

    Stel je voor dat Christus Zelf voor je staat. Kijk maar, durf maar, dan zie je Hem écht. Kijk – en stel je dan de ogen voor, waarmee Hij je aankijkt. Kijk in die ogen en laat je raken door die alles omvattende liefde, dat totale begrip en die troostende warmte die je vanuit

 • Vrijheid vraagt een keuze

  Vrijheid: het is naast de liefde het grootste geschenk dat wij ooit mochten ontvangen. Vrijheid maakt het mogelijk trouw aan onszelf te zijn en ons ieder te ontwikkelen op de manier die bij ons en bij onze levensopdracht past. Vrijheid moet behoed en gekoesterd worden, zowel in het groot – op (inter)nationaal vlak -, als

 • De trein van het leven

  Het leven is als een treinreis, mensen stappen op en mensen stappen af. Er zijn haltes met een gelukkig weerzien en haltes met een droevig afscheid. Als we geboren worden stappen we op de trein, ontmoeten onze ouders en denken dat ze de hele reis bij ons zullen blijven. Ze stappen af in een station

 • We ontmoeten elkaar als vreemden

  We ontmoeten elkaar als vreemden, ieder een geheim in zich meedragend. Ik kan je niet zeggen wie je bent; ik leer je misschien nooit helemaal kennen. Maar ik vertrouw erop dat je een persoon bent krachtens jezelf, vervuld van een schoonheid en waarde die de rijkste hulpbronnen van de wereld zijn. Dus doe ik je

 • De geschenken van de verschillende religies

  De ware mens is een Hindoe én een Boeddhist; hij is een Confuciaan én een Taoïst, een Jood, een Christen én een Islamiet. De ware mens draagt de geschenken van de verschillende religies in het eigen hart mee als de gaven die God hem gegeven heeft en die hem maken tot de mens zoals God

 • Het Lied van de Liefde

  Liefde leert ons kijken met ons hart, en niet met ons hoofd. Zij kan ontroerd worden door wat zij leest op het gezicht van de ander. De liefde denkt niet in etiketten, maar heeft een open oog voor het unieke van ieder mens. Liefde luistert achter de woorden en hoort wat er eigenlijk in het