Zondag 18 maart 2018: Lezing, De(bijna) dood ontrafeld door Maureen Venselaar

Van Dichterbijdanooit

De(bijna) dood ontrafeld In het licht van de Fibonacci-code.

De vraag naar het leven na de dood is eeuwenoud. Maar heden ten dage krijgen we een nieuw antwoord via de bijna-doodervaring (BDE). Dit is een indrukwekkende ervaring op de grens van leven en dood.  Er zijn in Nederland zo’n 600.000 BDE’ers. Mensen ervaren – nadat alles zwart is geworden voor de ogen en ze bewusteloos zijn geraakt – dat ze uit hun fysieke lichaam gaan met een lichaam van lichtenergie. Ze zijn opnieuw (zelf)bewust en voelen geen pijn meer. Vervolgens zijn ze met grote snelhrieid door een tunnel gegaan. Langs maan en sterren, naar een andere hemelse werkelijkheid. Deze leek lichtjaren ver weg te zijn. BDE’ers zijn ervan overtuigd dat ze iets hebben ervaren van het leven na de dood.  Desondanks gaat de neurologische verklaring (o.a. prof.dr.Swaab) en bovennatuurlijke verklaring (o.a. drs.v.Lommel) hier niet per definitie vanuit.  Bovendien verklaren beide theorieën lang niet alle kenmerken en maken ook verkeerde analyses.

Tegen deze achtergrond heeft geesteswetenschapper drs. Maureen Venselaar na een tienjarige detailstudie een nieuwe BDE verklaring ontwikkeld, vanuit een samengaan van de BDE en wetenschap en ten dele ook levensbeschouwingen. Binnen deze verklaring bestaat er geen strikte scheiding tussen de fysieke en metafysieke wereld, het normale en paranormale. Tezamen vormen ze the Big Picture (zoals fysicus T.Campbell ook meent). En dat is volgens Venselaar ook ten aanzien van ons leven, hier én gene zijde, in tijd én eeuwigheid.

Venselaars  Vijf-Fasen-Theorie is gebaseerd op de wetenschap dat er bij de (bijna)dood zeer veel licht uit ons fysieke lichaam komt, ofwel: fotonen (dit is bewezen door neurowetenschappers). Deze ‘fotonen’ lijken de basis te vormen van onze nieuwe verschijningsvorm bij de (bijna)dood, waarmee wij bewust zijn, het gevoel hebben ‘dezelfde’ te blijven, en onze ‘laatste reis’ beginnen. De BDE is volgens Venselaar onderdeel van het leven na de dood dat wij allemaal zullen ervaren, op het moment dat onze tijd overgaat in ‘eeuwigheid’.

De theorie bevat tal van spectaculaire overeenkomsten tussen de BDE, (astro)fysica en levensbeschouwing, waardoor de nieuwe BDE-theorie op uitzonderlijke wijze sterk aan kracht wint. Bovendien geeft de theorie ook inzicht in liefde als bron van al wat is,  de kosmos, de balans tussen Yin en Yang,  en de onlosmakelijke verbondenheid tussen de zogenaamde fysieke en spirituele wereld, tussen tijd en eeuwigheid, materie en geest. Met de nieuwe verklaring  worden voor het eerst alle kenmerken besproken, waaronder het zien van een immense ‘zandloper’, die – opmerkelijk genoeg – door BDE’ers eigenlijk hetzelfde wordt omschreven als door astronomen, en samenvalt met de kosmologie van het Hindoeïsme.

De lezing geeft u troostvolle prachtige vergezichten over het leven na de dood en een schitterende liefdevolle hemel. Daar  vindt iedereen – volgens BDE’ers  – zijn eindbestemming, en zal  men eerder overleden dierbaren terug zal zien. Venselaar neemt u stap voor stap mee op deze wonderlijke ‘laatste reis. De uiteenzetting wordt afgewisseld met fragmenten uit concrete ervaringsverhalen.

Reviews: Indrukwekkend; boeiend; troostvol; visionair; geeft me een prettig vooruitzicht op wat ooit komen gaat; voortreffelijk; de meest accurate wetenschappelijke BDE-verklaring ooit; fascinerende overeenkomsten tussen de BDE en natuurwetenschap en levensbeschouwing; de beste lezing die ik in heel mijn leven heb bijgewoond; met veel kennis en enthousiasme gebracht; ontzag; krachtig hoe alfa-en betavakken samenkomen; treffend hoe een moeilijke stof zeer goed en intens werd gebracht; heel wat meer dan de bovennatuurlijke en neurologische verklaring.

Meer lezen: www.debijnadoodontrafeld.nl

 

 

 

  • Datum:                        Zondag 18 maart 2018

  • Locatie:                     De Borenburg

  • Adres:                       Furenthela 16 te Voerendaal

  • Aanvang lezing:                                 20.00 uur ( zaal open 19.00 uur )

  • Entree          :                               € 15,- (incl. een consumptie )

    Indien u belangstelling heeft voor deze lezing, wordt u vriendelijk verzocht zich aan te melden.

    Inlichtingen

 

Joke Vrouenraets– van Eldik           of                  Rob Heijnderickx

Tel.: 043-35 20 310                                                Tel.: 043-325 9503
e-mail: vrouenraets@planet.nl          of                    www.dichterbijdanooit.com

 Categorie: Nieuws